VII konkurs PPC i TNPC na najlepszą pracę magisterską – 2020

Czytaj więcej ...

Link do rejestracji : IV Seminarium młodych procesualistów

Równocześnie uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość opublikowania artykułów po uzyskaniu pozytywnych recenzji w „Polskim Procesie Cywilnym” w 2021 roku,  który figuruje w Wykazie Czasopism Naukowych i Recenzowanych Materiałów z Konferencji Międzynarodowych przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z przypisaną […]

Czytaj więcej ...

PROGRAM IV Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych w Zielonej Górze w dniu 26.10.2020 r.

P  R  O  G  R  A  MI Postępowania przyspieszone w procesie cywilnym Zielona Góra, 26 października 2020 9:00 – 9.20: otwarcie konferencji prof. Andrzej Jakubecki Prezes Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytet Zielonogórski                               dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. […]

Czytaj więcej ...

OGŁOSZENIE O VII KONKURSIE TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PROCESUALISTÓW CYWILNYCH NA NAGRODĘ „POLSKIEGO PROCESU CYWILNEGO” ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ Z DZIEDZINY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych wraz z Komitetem Redakcyjnym kwartalnika Polski Proces Cywilny ogłasza VII Konkurs Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego.             Do konkursu dopuszczone będą prace magisterskie obronione w […]

Czytaj więcej ...

Seminarium młodych procesualistów cywilnych – 26.10.2020r. – Zielona Góra

Szanowni Państwo W imieniu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych mam zaszczyt i przyjemność zaprosić na czwarte Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych, które organizowane jest we współpracy z  Katedrą Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniu 26 […]

Czytaj więcej ...

Webinarium „Wpływ COVID-19 na postępowanie cywilne” 5 czerwca 2020 r., godz. 16:00

Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych, komitet redakcyjny kwartalnika Polski Proces Cywilny oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” zapraszają na webinarium  „Wpływ COVID-19 na postępowanie cywilne”  5 czerwca 2020 r., godz. 16:00  rejestracja:  Trwający od marca 2020 r. stan globalnej pandemii COVID-19 zakłócił […]

Czytaj więcej ...

Webinarium „Wpływ COVID-19 na postępowanie cywilne” 5 czerwca 2020 r., godz. 16:00

Rejestracja Trwający od marca 2020 r. stan globalnej pandemii COVID-19 zakłócił normalne funkcjonowanie społeczeństwa i państwa polskiego we wszystkich sferach, poczynając od gospodarki, a na wymiarze sprawiedliwości kończąc. Celem webinarium pt. „Wpływ COVID-19 na postępowanie cywilne” jest stworzenie forum do […]

Czytaj więcej ...

Nowelizacja KPC 2019 – pierwsze doświadczenia, refleksje i postulaty” (Collegium Iuridicum II przy ul. Lipowej 4 w Warszawie, 3.04.2020r. godz. 9:45 – 16:30)

W dniu 3 kwietnia 2020 roku (piątek) odbędzie się organizowana przez Koło Naukowe Prawa Procesowego działające pod opieką naukową Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW konferencja o profilu studencko-doktoranckim pt. „Nowelizacja KPC 2019 – pierwsze doświadczenia, refleksje i postulaty” (Collegium Iuridicum […]

Czytaj więcej ...

Konferencja studencko – doktorancka 3 kwietnia 2020 roku, Warszawa – Koło Naukowe Prawa Procesowego – Katedra Postępowania Cywilnego UW

W dniu 3 kwietnia 2020 roku (piątek) odbędzie się organizowana przez Koło Naukowe Prawa Procesowego działające pod opieką naukową Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW konferencja o profilu studencko-doktoranckim pt. „Nowelizacja KPC 2019 – pierwsze doświadczenia, refleksje i postulaty” (Collegium Iuridicum […]

Czytaj więcej ...

Życzenia A.D. 2019

Czytaj więcej ...