Komunikat – I Ogólnopolski Studencki Konkurs Wiedzy o postępowaniu cywilnym

Zakład Postępowania Cywilnego i Koło Naukowe Prawa Procesowego Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamiają, że w dniu 22 maja 2017 r. w Poznaniu odbył się finał I Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Wiedzy o postępowaniu cywilnym. Patronat merytoryczny nad konkursem sprawowało Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.
Laureatami konkursu zostali:
Piotr Zaremba (Uniwersytet Warszawski)          – I nagroda
Paulina Buczyńska (Uniwersytet Warszawski)    – II nagroda

Anna Rogowicz (Uniwersytet Zielonogórski)      – III nagroda ex aequo

Tomasz Dziedziński (Uniwersytet Wrocławski)   – III nagroda ex aequo
Jury konkursu obradowało w składzie: prof. UWr dr. hab. Izabella Gil, prof. UAM dr hab. Paweł Grzegorczyk, prof. UŁ Monika Michalska-Marciniak, dr hab. Marcin Walasik i mgr Anna Żebrowska (sekretarz).
Nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez Biuro Podróży Planik Travel (wycieczka zagraniczna), Szkołę Języków Obcych Profi-Lingua (kursy językowe) i Wydawnictwo Wolters Kluwer (książki i czasopisma prawnicze oraz dostępy do elektronicznych baz danych).
W przyszłym roku finał II Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Wiedzy o postępowaniu cywilnym zostanie zorganizowany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
TNPC
Powrót do aktualości.