II Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych, 25 maja 2017 r., Uniwersytet Śląski Katowice

P R O G R A M

II Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych

Katowice, 25 maja 2017 r.

8.30 – 9.00: rejestracja uczestników

kawa , herbata

9:00 – 9.15: otwarcie konferencji

Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

Prezes Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych

Prof. UŚ dr hab. Piotr Pinior

Prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus

Prof. UŚ dr hab. SSO Krystian Markiewicz

PANEL I        ZASADY PROCESOWE

Moderator: dr SSR Katarzyna Gajda – Roszczynialska (Uniwersytet Śląski)

9.15 – 9.30

dr Anna Kościółek (Uniwersytet Rzeszowski), Dostęp do informacji o postępowaniu cywilnym we współczesnym modelu jawności

9.30 – 9.40

mgr Agnieszka Skorupka (Uniwersytet Wrocławski), Realizacja zasady równości w aspekcie materialnym na przykładzie osób niewidomych

9.40 – 9.50

mgr Kinga Dróżdż (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Realizacja zasady równouprawnienia stron w sprawach z zakresu odpowiedzialności materialnoprawnej pracowników za  mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub rozliczenia się

9.50 – 10.00

mgr Katarzyna Kuczowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Udział prokuratora w procesie cywilnym a zasada równouprawnienia stron

Moderator: dr Piotr Rylski (Uniwersytet Warszawski)

10.20 – 10.30

dr Aleksandra Budniak – Rogala (Uniwersytet Wrocławski), Zasada koncentracji materiału procesowego w postępowaniu cywilnym – wybrane uwagi na tle nowelizacji ustawą z dnia 16 września 2011 r. po pięciu latach jej obowiązywania

10.30 – 10.40

mgr Cezary Dzierzbicki (Uniwersytet Warszawski), Zasada rzetelności i szybkości postępowania w sprawach dotyczących nieruchomości w postępowaniu nieprocesowym

10.40 – 10.50

mgr Jakub Kalak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Ograniczenia w badaniu faktów w świetle zasad postępowania cywilnego. Zagadnienia wybrane 

Moderator: dr hab. Radosław Flejszar (Uniwersytet Jagielloński)

10.50 – 11.00

mgr Beata Sadowska (Uniwersytet Łódzki), Relacja zasady dyspozycyjności i zasady oficjalności w zakresie wszczęcia postępowania egzekucyjnego

11.00 – 11.10

mgr Lucyna Łuczak-Noworolnik, mgr Anna Żebrowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Logistyki i Magazynowania), Cofnięcie pozwu przez powoda wskutek zaspokojenia roszczenia przez pozwanego , wyraz zasady dyspozycyjności w postępowaniu cywilnym

11.10 – 11.20

dr Krzysztof Drozdowicz, Skarga na przewlekłość w sprawach o nakazanie opublikowania sprostowania prasowego

11.20 – 11.50: dyskusja

11.50 – 12.00 przerwa kawowa  

PANEL II         ŚRODKI ZASKARŻENIA

Moderator: prof. UŚ dr hab. SSO Krystian Markiewicz (Uniwersytet Śląski

12.00 – 12.10

mgr Anna Banaszewska (Uniwersytet Wrocławski), Środki zaskarżenia w postępowaniu grupowym

12.10 – 12.20

mgr Justyna Sadowska (Uniwersytet Łódzki), Skarga kasacyjna w postępowaniu w przedmiocie wyrażenia zgody przez sąd opiekuńczy na pobranie od małoletniego szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej

12.20 – 12.30

dr Aneta Mendrek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Szkoda jako przesłanka dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Moderator: prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus (Uniwersytet Śląski

12.30 – 12:40

dr Magdalena Skibińska (Uniwersytet Zielonogórski) Charakter prawny skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 10 września 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku  ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów           

12.40 – 12.50

mgr Łukasz Wydra (Uniwersytet Jagielloński), Charakter prawny skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego – aspekty prajwnoporównawcze

12.50 – 13.40 przerwa lunchowa

Moderator: prof. UWr dr hab. Łukasz Błaszczak (Uniwersytet Wrocławki)

13.40 – 13.50

mgr Marcin Kostwiński (Uniwersytet Łódzki), Czy wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawach alimentacyjnych jest środkiem zaskarżenia

13.50 – 14.00

mgr Jacek Kudła (Uniwersytet Warszawski), Sprzeciw czy apelacja? O zaskarżaniu wyroku zaocznego oddalającego powództwo w prawie polskim i niemieckim

14.00 – 14.10

mgr Barbara Cis, Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym

14.10 – 14.20

mgr Michał Wojdała (Uniwersytet Szczeciński), Zarzut wygaśnięcia roszczenia na skutek wzajemnego potrącenia wierzytelności jako podstawa zaskarżenia orzeczenia w postępowaniu uproszczonym

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)  

14.20 – 14.30

dr Joanna Derlatka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego), Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym

14.30 – 14.40

mgr Jakub Pawłowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), Przesłanki warunkujące wszczęcie i prowadzenie egzekucji z udziałem osób prawnych a zasady postępowania egzekucyjnego

14.40 – 14. 50

mgr Paweł Wrzaszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Skarga na czynności komornika w postępowaniu upadłościowym

14.50 – 15.00 przerwa kawowa

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

15.00 – 15.10

dr Marcin Białecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Zarzuty przeciwko planowi podziału – zagadnienia praktyczne

15.10 – 15.20

mgr Katarzyna Kajmowicz (Uniwersytet Rzeszowski), Skarga na postanowienie referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym

15.20 – 15.30

mgr Rafał Kirsch (Uniwersytet Śląski), Powództwo ekscydencyjne jako środek zaskarżenia osób trzecich w postępowaniu egzekucyjnym

15.30 – 16.00: dyskusja

 16.00 – 16.30: Podsumowanie konferencji Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, Prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus, Prof. UŚ dr hab. SSO Krystian Markiewicz.

16.30 – 17.00: wręczenie nagród w konkursie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych oraz Polskiego Procesu Cywilnego za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego     .

Komitet Organizacyjny:

W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą:
Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (patronat);
Prof. dr hab. SSO Krystian Markiewicz, Uniwersytet Śląski (nadzór merytoryczny ze strony Towarzystwa);
dr SSR Katarzyna Gajda – Roszczynialska, Uniwersytet Śląski (nadzór organizacyjny ze strony Towarzystwa);
dr Anna Kościołek, Uniwersytet Rzeszowski (organizacja);
mgr Anna Bicz (organizacja)
mgr Aleksandra Karpińska (organizacja)

Rejstracja 

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

W celu rejestracji na konferencję prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Po prawidłowym wypełnieniu formularza i kliknięciu (jednokrotnym) na przycisk „Wyślij” ukaże się zielony napis „Na twój adres email została wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację” (serdecznie prosimy sprawdzić, czy adres e-mail został prawidłowo wpisany; w razie braku wiadomości prosimy o sprawdzenie skrzynki SPAM lub o kontakt na poniższy adres e-mail).

Skontaktuj się z nami

W razie pytań prosimy o kontakt: seminarium@tnpc.pl

Serdecznie zapraszamy !

Powrót do aktualości.