IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym

W dniu 21 maja 2021 r. odbył się etap finałowy IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym, zorganizowanego w tym roku przez Zakład Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa                                        i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Kołem Naukowym Postępowania Cywilnego (TBSP), pod patronatem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych z siedzibą w Krakowie. Wcześniejsze edycje Konkursu odbyły się w Poznaniu (2017 rok), Łodzi (2018 rok) oraz w Gdańsku (2019 rok). 

Laureatami konkursu zostali: 

 1. Pan Bartłomiej Krupowicz (Uniwersytet Jagielloński) – I miejsce
 2. Pan Marek Ramczykowski (Uniwersytet Gdański) – II miejsce
 3. Pani Kinga Kosińska (Uniwersytet Jagielloński) – III miejsce

W składzie Komisji Konkursowej zasiadali m.in. przedstawiciele Organizatorów wszystkich poprzednich edycji Konkursu, trzech członków Zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, a także przedstawiciele Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ –                                     a w szczególności:

 1. prof. US dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska
 2. prof. UG dr hab. Anna Machnikowska
 3. prof. UAM dr hab. Joanna Mucha
 4. prof. UŁ dr hab. Monika Michalska – Marciniak
 5. prof. ALK dr hab. Joanna Studzińska
 6. dr hab. Joanna Bodio (UMCS)
 7. prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski
 8. dr hab. Radosław Flejszar (UJ)
Powrót do aktualości.