Konferencja, Nadzwyczajne a szczególne środki zaskarżenia, 26 maja 2017r., Uniwersytet Śląski Katowice

 

 

Katowice, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Szanowni Państwo,

Katedra Postępowania Cywilnego, Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie mają zaszczyt zaprosić na konferencję „Nadzwyczajne a szczególne środki zaskarżenia” połączoną z II Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 26 maja 2017 r. Serdecznie zapraszamy również na II Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych, które odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r.

Rejestracja i szczegółowe informacje,  znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.kpc.us.edu.pl

Z wyrazami szacunku

dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus

Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego

Wydziału Prawa i Administracji UŚ

 

PROGRAM KONFERENCJI W DNIU 26.05.2017 r. 

Godz. 9:30 – 10:00 Rejestracja

Godz. 10:00 – 10:30 Otwarcie konferencji 

Prof. UŚ dr hab. Piotr Pinior (Uniwersytet Śląski)

Prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus(Uniwersytet Śląski)

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach adw. Roman Kusz

Kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie adw. Piotr Fik

Panel 1. Skarga o wznowienie  – godz.  10:30 –“ 11: 45 

Moderator:

Dr SSR Katarzyna Gajda – Roszczynialska (Uniwersytet Śląski)

Paneliści:

Dr Andrzej Olaś (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) „Dopuszczalność skargi o wznowienie w trybie procesowym”

dr Piotr Rylski (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz SN) „Dopuszczalność skargi o wznowienie w trybie nieprocesowym”

dr Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz SN) „Procesowe funkcjonowanie nieważności w postępowaniu ze skargi o wznowienie postępowania”,

11:45 – 12:00

Dyskusja

Przerwa kawowa 12:00 – 12:15

Panel 2. Skarga o stwierdzenie niezgodności  z prawem prawomocnego orzeczenia  – 12: 15  – 13:45

Moderator:

Prof dr hab Andrzej Marciniak (Uniwersytet Łódzki)

Paneliści: 

SSN Teresa Bielska Sobkowicz, „Dopuszczalność skargi o  stwierdzenie niezgodności  z prawem prawomocnego orzeczenia ”

dr Aneta Mendrek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Szkoda jako przesłanka dopuszczalności skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia”

dr Karol Świtaj „Postępowanie o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Podstawowe zagadnienia i problemy praktyki”

dr hab. prof. UŁ Monika Michalska – Marciniak (Uniwersytet Łódzki) „ Uwagi krytyczne o skardze o stwierdzenie niezgodności s prawem prawomocnego orzeczenia”

13:45 – 14:00

Dyskusja

Przerwa lunchowa  –  14: 00 – 15: 00

Panel 3 Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego   – godz. 15:00 – “ 16:00

Moderator: 

Prof. UŚ dr hab SO Krystian Markiewicz (Uniwersytet Śląski)

Paneliści:

Prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus (Uniwersytet Śląski), „Natura prawna skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego”

Prof. UWr dr hab. Łukasz Błaszczak (Uniwersytet Wrocławski) „Dopuszczalność skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego”

Dr Magdalena Skibińska „Charakter prawny skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów”

 Godz. 16: 15 – 16.30

Dyskusja

Zamknięcie konferencji. 

Powrót do aktualości.