kontakt

Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych

UL. GRODZKA 53
31-001 KRAKÓW
email: biuro@tnpc.pl

 

NUMER KONTA:
TOWARZYSTWO NAUKOWE PROCESUALISTOW CYWILNYCH
UL. GRODZKA 53
31-001 KRAKÓW
numer rachunku : 43 1440 1127 0000 0000 1113 5765

Skontaktuj się z nami

Składki

„Uprzejmie informujemy o wynikającym z § 16 ust. 2 pkt. 2 Statutu obowiązku opłacania składek i wskazujemy, że wysokość składek wynosi:
– za lata 2010, 2011 oraz 2012 – po 100 zł 00 gr. rocznie;
– od 2013 r. – po 150 zł 00 zł rocznie.

Składki winny być opłacane na następujące konto:

TOWARZYSTWO NAUKOWE PROCESUALISTOW CYWILNYCH
UL. GRODZKA 53
31-001 KRAKÓW
numer rachunku: IBAN PL 43 1440 1127 0000 0000 1113 5765

Uprzejmie informujemy, że na mocy statutu członkostwo w Stowarzyszeniu może ustać na skutek niepłacenia składek przez okres co najmniej 2 lat.”