Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego Poznań–Prusim 21–24 września 2017 r.

Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego

Poznań–Prusim

21–24 września 2017 r.

 

Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych w Krakowie

 

Nadużycie prawa procesowego cywilnego

 

PROGRAM ZJAZD

 

1. czwartek 21 września 2017 r.

od g. 15 przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie uczestników

18-20 kolacja

20 wieczór przy muzyce

 

2. piątek 22 września 2017 r.

8-9 śniadanie

9.30 otwarcie Zjazdu i przywitanie uczestników

 

10.00-13.00 sesja I – moderator prof. dr hab. Tadeusz Ereciński

Nadużycie prawa procesowego cywilnego w ujęciu prawnoporównawczym – dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus (referat)

Nadużycie prawa procesowego cywilnego na Litwie, Łotwie i w Estonii – prof. dr hab. Vytautas Nekrošius (komunikat)

Nadużycie prawa procesowego cywilnego – zagadnienia konstrukcyjne – prof. dr hab. Karol Weitz (referat)

Dyskusja

 

11-11.30 przerwa

13-14 obiad

 

14.30-17.00 sesja II – moderator prof. dr hab. Janusz Jankowski

Nadużycie prawa procesowego cywilnego w postępowaniu rozpoznawczym – SSN Jacek Gudowski (referat)

Kłamstwo stron w procesie cywilnym – dr hab. prof. UAM Krzysztof Knoppek (komunikat)

Dyskusja

 

16-16.15 przerwa

17.00-17.30 prezentacja Wydawnictwa Wolters Kluwer

 

19.30 uroczysta kolacja

20.30 wieczór przy muzyce

 

3. sobota 23 września 2017 r.

8-9 śniadanie

 

9.30-12.30 sesja III – moderator SSN Henryk Pietrzkowski

Nadużycie prawa procesowego cywilnego w postępowaniu zabezpieczającym – prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (referat)

Nadużycie prawa procesowego cywilnego w postępowaniu egzekucyjnym – prof. dr hab. Andrzej Marciniak (referat)

Spory o ustalenie nieistnienia prawa objętego planem podziału – dr hab. Marcin Walasik (komunikat)

Dyskusja

 

11-11.30 przerwa

13-14 obiad

 

14.30-17.00 sesja IV – moderator prof. dr hab. Kazimierz Lubiński

Nadużycie prawa na tle europejskiego prawa procesowego cywilnego – dr K. Gajda-Roszczynialska (referat)

Nadużycie prawa procesowego cywilnego w postępowaniu arbitrażowym – dr hab. prof. UWr Łukasz Błaszczak (referat)

Czarne arbitraże – prof. dr hab. Feliks Zedler (komunikat)

Dyskusja

 

16-16.15 przerwa

 

17.15-18.15 walne zgromadzenie członków Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych

 

19.30 kolacja

g. 20.30 wieczór przy muzyce

 

4. niedziela 24 września 2017 r.

8-9 śniadanie

 

9.30-12.30 sesja V – moderator prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski

Nadużycie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym – SSA Robert Obrębski    (referat)

Braki w składzie organu strony w postępowaniu odwoławczym – prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz (komunikat)

Dyskusja

11-11.30 przerwa

Organizacja badań i nauczania postępowania cywilnego – dr hab. Andrzej Jarocha

Dyskusja

 

12.30-13 podsumowanie i zakończenie zjazdu prof. dr hab. Feliks Zedler

 

13-14 obiad

Powrót do aktualości.