Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych 10 października 2016 r., Sąd Najwyższy Warszawa

W dniu 10 października 2016r. w Sądzie Najwyższym odbyło się pierwsze Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych pt. „Problemy ewolucji prawa postępowania cywilnego”. Młodzi Naukowcy w ramach wskazanego tematu obradowali w dwóch sesjach tematycznych: informatyzacja postępowania cywilnego oraz postępowanie dowodowe.  Konferencja została otworzona przez Prof. dr hab. Andrzeja Jakubeckiego, Prezesa Zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, Prof. dr hab. SSN  Tadeusza Erecińskiego, Członka Zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, Prof. dr hab. SSN Karol Weitz, członka Zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, Redaktora Naczelnego Polskiego Procesu Cywilnego oraz Prof. UŚ dr hab. SSO Krystian Markiewicz, Prezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, który sprawował nadzór merytoryczny nad konferencją. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Wolters Kluwer, które reprezentowane było przez Klaudię Szawłowską – Milczarek. Szczegółowe sprawozdanie z wydarzenia ukaże się na łamach PPC. Młodym procesualistom gratulujemy ciekawych wystąpień i zapraszamy do składania do 1 grudnia 2016r. wystąpień w wersji pisemnej na adres biuro@tnpc.pl. Po uzyskaniu pozytywnych recenzji przewidziana jest publikacja prac.

 

Powrót do aktualości.