Seminarium młodych procesualistów cywilnych – 26.10.2020r. – Zielona Góra

Szanowni Państwo

W imieniu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych mam zaszczyt i przyjemność zaprosić na czwarte Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych, które organizowane jest we współpracy z  Katedrą Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniu 26 października 2020 r. w formie webinarium. 

Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych to inicjatywa, która skierowana jest szczególnie do niesamodzielnych pracowników naukowo – dydaktycznych, prowadzących badania w obszarze prawa postępowania cywilnego. Założeniem Seminarium jest stworzenie płaszczyzny powalającej młodym naukowcom na prezentację wyników prowadzonych badań, wymianę poglądów, doświadczeń oraz uwag związanych z problematyką prawa postępowania cywilnego. 

Prezentację wystąpień i dyskusję proponujemy w obrębie problematyki Postępowań przyspieszonych w procesie cywilnym.

Serdecznie zapraszamy do wystąpień. Równocześnie uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość opublikowania artykułów po uzyskaniu pozytywnych recenzji w kwartalniku „Polski Proces Cywilny” w 2021 roku,  który figuruje w Wykazie Czasopism Naukowych i Recenzowanych Materiałów z Konferencji Międzynarodowych przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z przypisaną liczbą 20 punktów. Uprzejmie prosimy o nadsyłanie wystąpień na adres polski.proces.cywilny@gmail.com  w formie artykułów, zagadnień oraz glos. Artykuły przygotowane na podstawie wystąpień można także nadsyłać do publikacji w „Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego – Seria Prawnicza” (nr 2/2021)”. Czasopism to również znajdują się w wykazie z przypisaną liczbą 20 punktów

Prezes Towarzystwa Naukowego

Procesualistów Cywilnych

Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki

Informacje dla uczestników:

Zgłoszenia tematów proponowanych wystąpień wraz z abstraktem, liczącym do 1500 znaków, danymi osobowymi i adresem e-mailowym prosimy nadsyłać na adres: SeminariumMlodychKPC@gmail.com  w terminie do dnia 23 września 2020 r. Ewentualna prezentacja powinna być nadesłana do 19.10.2020r. na ten sam adres. Informacje o pracach zakwalifikowanych na seminarium zostaną wysłane na adresy e -mailowe w terminie do dnia 1 października 2020 roku

Powrót do aktualości.