Udział czynnika obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości, 23 kwietnia 2018 roku, Warszawa

 

 

Szanowni Państwo,

Członkowie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych !

W Warszawie w dniu 23 kwietnia 2018 roku odbędzie się  międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Katedrę Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydawnictwo C.H. Beck.

Konferencja poświęcona jest tematowi:

Udział czynnika obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości

Konferencja odbędzie się Centrum Konferencyjnym Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa – 32 piętro, 

sala W1-W4

 

Konferencja jest wynikiem rosnącego zainteresowania tematyką udziału czynnika obywatelskiego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Ma ona stanowić forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki. Celem konferencji jest podjęcie debaty na temat problemu niezawisłość sędziowskiej w ramach realizacji kompetencji władzy sądowniczej przez sędziów niezawodowych. Zakres konferencji obejmie problematykę wprowadzenia do polskiego systemu prawnego instytucji sędziów pokoju oraz obywatelskich sędziów handlowych. Konferencja będzie również szansą analizy istniejących regulacji prawnych, w tym instytucji ławnika sądowego i mediatora.

 

W załączeniu przedstawiamy program konferencji.

 

 

Program konferencji 

godzina 9.00   – 9.15

Powitanie uczestników i wprowadzenie do tematu konferencji

Wojciech Bierwiczonek, Dyrektor Zarządzający Wydawnictwa C.H.Beck

Krystian Markiewicz, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA

Andrzej Torbus, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego

 

godzina 9.15   – 10.45

I Panel

Moderator

Prof. W. Katner (Uniwersytet Łódzki)

  1. Udział czynnika obywatelskiego jako gwarancja       niezawisłości sądu.

Prof. UŚ dr hab. SSO Krystian Markiewicz (SSP Iustitia), Bernice B. Donald United States Court of Appeals for the Sixth Circuit, American Bar Association), Małgorzata Polak (ławnik)

 

  1. Kolegialność czy jednoosobowość składu sądu.

Prof. dr hab. SSN Karol Weitz (Uniwersytet Warszawski, SSP Iustitia), dr hab. Dobrosława Szumiłło-Kulczycka (Uniwersytet Jagielloński)

 

 

 

godzina   10.45-11.15

przerwa kawowa

 

godzina   11.15-13.00

II Panel

Moderator

Prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ (Uniwersytet Wrocławski)

1.Sedziowie pokoju w ujęciu prawno porównawczym i propozycje regulacji.

  1. Modele wyboru sędziów pokoju i ich status.

dr SSR Katarzyna Gajda-Roszczynialska (Uniwersytet Śląski, SSP Iustitia)

  1. Kompetencja sędziów pokoju i nadzór nad sędziami pokoju.

mgr Anna Bicz (Uniwersytet Śląski),

adw. Giuseppe La Rosa (Włochy)

 

godzina   13.00 – 13.45

obiad (lunch)

godzina   13.45 – 15.30

III Panel

Moderator

Prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński

 

  1. Sędzia społeczny (ławnik) w sprawach gospodarczych.

dr hab. SSR Marcin Walasik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, SSP Iustitia) Austria

  1. Mediator i jego udział w pozasądowym rozwiązywaniu sporów

prof. UŚ dr hab. Andrzej Torbus (Uniwersytet Śląski)

SSR dr Ireneusz Wolwiak

 

15: 30 – 16:00 Przerwa kawowa

16:00 – 17:30 – Walne Zebranie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych

 

 

Więcej informacji na stronie internetowej:

 

Powrót do aktualości.