Wyniki VI Konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę kwartalnika „Polski Proces Cywilny” na najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego

Nagrody w VI Konkursie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę kwartalnika „Polski Proces Cywilny” na najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego

I miejsce – Przemysław Jadłowski za pracę „Prorogatio fori tacita w procesie cywilnym”obronioną na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Sławomira Cieślaka

II miejsce ex aequo – Grzegorz Pawelczyk za pracę „Przeprowadzenie dowodu na odległość w postępowaniu cywilnym” obronioną na Uniwersytecie Śląskim pod kierunkiem naukowym dra hab. Krystiana Markiewicza, profesora Uniwersytetu Śląskiego 

II nagroda ex aequo – Bartosz Mielczarek za pracę „Zakres orzekania sądu drugiej instancji w procesie cywilnym”
obronioną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem naukowym dr hab. Agnieszki Hulisz-Laskowskiej, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.


Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy !


Powrót do aktualości.