Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości – 8 grudnia 2017 roku, Kraków

ZAPROSZENIE

 

Szanowni Państwo
Członkowie Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych !

W Krakowie w dniach 8-9 grudnia 2017 roku odbędzie się zjazd Stowarzyszenia Europejskich Sędziów i Prokuratorów na Rzecz Wolności i Demokracji MEDEL.  Zjazdowi towarzyszy międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenie MEDEL, Katedrę Postępowania Karnego i Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedrę Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego. Konferencja poświęcona jest tematowi:

„Zarządzanie sądami a dostęp do wymiaru sprawiedliwości”

Założeniem konferencji jest stworzenie płaszczyzny do dyskusji o ponadnarodowych standardach w zakresie zarządzania sądami oraz uregulowania pozycji sędziego w perspektywie prawa stron do rzetelnego wymiaru sprawiedliwości. Międzynarodowy wymiar konferencji ma na celu uzyskanie rzetelnej i szerokiej perspektywy odnośnie możliwych modeli organizacji i funkcjonowania sądownictwa oraz związanych z tym konsekwencji.

Ustrój sądów powszechnych, organizacja i funkcjonowanie sądownictwa są bezpośrednio powiązane ze stosowaniem przepisów postępowania cywilnego. Stąd też kierujemy zaproszenie na ręce członków Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych.

Konferencja objęta jest patronatem honorowym Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf, Krajowej Rady Sądownictwa, jak również Prezydenta Miasta Krakowa. Konferencja objęta jest również patronatem honorowym Rektora UJ

 

Z wyrazami szacunku

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich„Iustitia”                                                            Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ

Prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz                                                                                Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

 

 

Dane do strony internetowej i rejestracji :

http://www.law.uj.edu.pl/zarzadzanie-sadami/

Program konferencji do pobrania:  

 Program konferencji zarządzanie sądami a dostęp do sprawiedliwości 8 grudnia 2017 roku Kraków

Opłata konferencyjna:

150 zł

Rejstracja:

do 25.11.2017r.

Powrót do aktualości.