Zjazd Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w 2019r.

Uchwała Nr 1 / 2018

Zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych

podjęta w trybie obiegowym z dnia  16.11.2018 r. 

w sprawie : Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w 2019 r.

 

Zarząd Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych w składzie następującym Prof. dr hab. Feliks Zedler, Prof. dr  hab. Tadeusz Ereciński oraz Prof. dr hab. Sławomir Cieślak (Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki wyłączył się od procedowania) podjął jednomyślnie uchwałę następującej treści:

§ 1

Zarząd Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych postanawia zrezygnować z łącznego powierzenia organizacji Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w 2019r. Katedrze Postępowania Cywilnego UMCS w Lublinie oraz Katedrze Postępowania Cywilnego KUL w Lublinie;

§ 2

Zarząd Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych postanawia w celu zachowania integralności środowiska procesualistów cywilnych postanawia powierzyć łączną organizację Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w 2019r. Zakładowi Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakładowi Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Szczecińskiego.

§ 3

Temat zjazdu to „Dostęp do ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

     

Sławomir Cieślak

Tadeusz Ereciński

Feliks Zedler

Powrót do aktualości.