Monthly Archives: Październik 2016

Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych 10 października 2016 r., Sąd Najwyższy Warszawa

W dniu 10 października 2016r. w Sądzie Najwyższym odbyło się pierwsze Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych pt. „Problemy ewolucji prawa postępowania cywilnego”. Młodzi Naukowcy w ramach wskazanego tematu obradowali w dwóch sesjach tematycznych: informatyzacja postępowania cywilnego oraz postępowanie dowodowe.  Konferencja została otworzona przez Prof. […]

Czytaj więcej ...

Wyniki III Konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego za rok akademicki 2014/2015

Wyniki III Konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego za rok akademicki 2014/2015

Uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa  jednomyślnie w drodze consensusu zadecydowała o przyznaniu następujących nagród w : I nagroda –   Krzysztof Riedl (Uniwersytet Warszawski) pt. Materialnoprawne skutki zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym napisaną pod kierunkiem dr hab. Marcina Krajewskiego. […]

Czytaj więcej ...

Konferencja „Podmioty w postępowaniu cywilnym” dedykowana prof. zw. dr hab. Feliksowi Zedlerowi z okazji 50-lecia jego pracy naukowej, Katowice, 22-23 września 2016 r.

W dniach 22-23 września 2016 r. miała miejsce konferencja pt. „Podmioty w postępowaniu cywilnym” dedykowana prof. zw. dr hab. Feliksowi Zedlerowi z okazji 50-lecia jego pracy naukowej, zorganizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Sąd Okręgowy […]

Czytaj więcej ...