MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI. STUDIUM PRZYPADKU I SUGEROWANE ROZWIĄZANIA 26/27 maja 2022 (Katowice/Kraków)

Podczas Konferencji zaprezentowane zostaną wyniki badań dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości wczasach pandemii COVID-19 prowadzonych przez międzynarodowy zespół realizujący pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Gajdy-Roszczynialskiej projekt badawczy „Wpływ pandemii COVID-19 na wymiar sprawiedliwości. Studium przypadku i sugerowane rozwiązania” współfinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 maja 2022 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (dzień pierwszy) i Uniwersytecie Jagiellońskim (dzień drugi). Organizatorem drugiego dnia konferencji jest Katedra Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Partnerami Konferencji są m.in. Uniwersytet Wileński, Wydział Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, IAJ, ODIHR/OBWE, SPP “Iustitia” oraz Fundacja “Facultas Iuridica”. Konferencja objęta jest Tarasa Szewczenki, IAJ, ODIHR/OBWE, SPP “Iustitia” oraz Fundacja “Facultas Iuridica”. Konferencja objęta jest patronatem honorowym JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka oraz Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych.

W Konferencji wezmą udział zagraniczni partnerzy i eksperci (Uniwersytet Wileński, Wydział Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, Uniwersytet Compultense w Madrycie, Uniwersytet w Bergen czy Uniwersytet w Maastricht).

Konferencja obejmie trzy sekcje tematyczne. W pierwszym dniu 26 maja 2022 r. omówiony zostanie wpływ COVID-19 na organizację i techniczne funkcjonowanie sądownictwa, w tym sądów międzynarodowych oraz wpływ COVID-19 na model postępowania cywilnego. Drugiego dnia  tj. 27 maja 2022 r., zostanie podjęta tematyka wpływu pandemii COVID 19 na prawo i postępowanie karne.Konferencja odbędzie się w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski. Forma Konferencji jest hybrydowa – zapraszamy do udziału stacjonarnie lub on-line.

Strona internetowa Konferencji: https://conferencecovid.us.edu.pl/


Szczegóły i rejestracja:http://bityl.pl/uWjr9Transmisja YouTube (dzień pierwszy):https://youtu.be/FX3uj9A_GZg
Faceboook:https://fb.me/e/emzlfNpYn Transmisja YouTube (dzień drugi):https://vimeo.com/event/2072720 
Zapraszamy do kontaktu: icbws@us.edu.pl 
Powrót do aktualości.