Ogólnopolska Konferencja pt. Między integracją a dezintegracją prawa cywilnego materialnego i procesowego – 9 grudnia 2022r.


Uprzejmie informujemy, że Zarząd Towarzystwa Naukowego Procesualistów w składzie następującym:  objął patronatem honorowym konferencję organizowaną przez Katedrę Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego i miesięcznik „Państwo i Prawo” w dniu 9 grudnia 2022 r. pt. Między integracją a dezintegracją prawa cywilnego materialnego i procesowego.

Więcej informacji o konferencji oraz możliwość rejestracji przewidziana jest na stronie internetowej konferencji: https://www.wpia.uw.edu.pl/pl/konferencje/konferencja-miedzy-integracja-a-dezintegracja-prawa-cywilnego-materialnego-i-procesowego

Zachęcamy do udziału!

Powrót do aktualości.