PPC

Polski Proces Cywilny

 

Polski Proces Cywilny jest kwartalnikiem poświęconym problemom z zakresu szeroko pojętego prawa procesowego cywilnego, włącznie z tematyką sądownictwa polubownego i mediacji oraz postępowania upadłościowego i naprawczego. W czasopiśmie publikowane są: artykuły, glosy i przeglądy orzecznictwa, analizy praktycznych zagadnień prawnych, odpowiedzi na pytania prawne, recenzje najważniejszych prac, opracowania na temat projektowanych rozwiązań normatywnych oraz informacje dotyczące środowiska procesowego.

Pierwszy numer czasopisma ukazał się we wrześniu 2010 r. staraniem wydawcy Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, wydawnictwa LexisNexis i Komitetu Redakcyjnego z redaktorem naczelnym prof. dr hab. Karolem Weitzem na czele. W skład Komitetu Redakcyjnego wchodzą aktualnie: dr SSR Katarzyna Gajda Roszczynialska, Uniwersytet Śląski, prof. dr hab. Paweł Grzegorczyk (zastępca redaktora naczelnego), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. SSO Krystian Markiewicz, Uniwersytet Śląski, dr Piotr Rylski (sekretarz), Uniwersytet Warszawski, dr hab. SSR Marcin Walasik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. SSN Karol Weitz (redaktor naczelny), Uniwersytet Warszawski.

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach każda publikacja ukazująca się na łamach Polskiego Procesu Cywilnego otrzymuje 6 punktów.

Numer ISSN 2082-1743

Strony internetowe:

⦁ strona czasopisma
http://www.polskiprocescywilny.pl

⦁ strona nakładcy
http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/oferta/polski-proces-cywilny.html