Rozstrzygnięcie IV Konkursu TNPC o Nagrodę PPC za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego.

Rozstrzygnięcie IV Konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego.

Kończąc IV edycję Konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych wraz z Komitetem Redakcyjnym kwartalnika Polski Proces Cywilny oraz Komisją Konkursową ogłasza wyniki I edycji konkursu.

Na posiedzeniu Komisji Konkursowej w składzie: Prof. Feliks Zedler (Przewodniczący), Prof. Andrzej Marciniak, dr hab. prof. UWr Łukasz Błaszczak, dr hab. Tadeusz Zembrzuski oraz dr. Katarzyny Gajda – Roszczynialskiej na zasadzie consensu podjęto decyzję o przyznaniu nagród w konkursie na najlepszą pracę magisterską w dyscyplinie postępowanie cywilne przy uwzględnieniu kryteriów: przydatności praktycznej i aktualności tematu, zgodności tytułu pracy magisterskiej z jej treścią, komplementarności wykorzystanej literatury i orzecznictwa, merytorycznej zawartość pracy oraz poprawność i nowatorskość sformułowanych konkluzji, poprawności językowej oraz wyczerpania tematu.

Zgodnie z jednomyślną decyzją Komisji Konkursowej pierwszą nagrodę ex aequo otrzymali mgr Szymon Jelonek (UW), Charakter decyzji administracyjnej i jej mocy wiążącej w postępowaniu cywilnym oraz mgr Maciej Budzyński (UAM), Dopuszczalność dowodów uzyskanych niezgodnie z prawe w postępowaniu cywilnym.  Z kolei drugie miejsce ex aequo zajęła mgr Zofia Kubicka – Grupa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) za pracę magisterską pt. Rola sądu opiekuńczego w sprawach o kontakty z dzieckiem oraz mgr Monika Pierzchlewicz (UAM), Uprawnienia procesowe wierzycieli upadłościowych w polskim i niemieckim postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego.. Jury konkursowe nie przyznało III nagrody, jak również wyróżnień. Oficjalne wręczenie nagród nastąpi w 2019r.

Równocześnie Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych wraz z Komitetem Redakcyjnym kwartalnika Polski Proces Cywilny ogłasza V Konkurs Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego.  Termin składania prac mija 31 maja 2019 r.