Rozstrzygnięcie VII Konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego

Kończąc VII edycję Konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o Nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego, Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych wraz z Komitetem Redakcyjnym kwartalnika „Polski Proces Cywilny” oraz Komisją Konkursową ogłasza wyniki VII edycji Konkursu.

Na posiedzeniu Komisji Konkursowej w składzie: Prof. dr. hab. Feliks Zedler (Przewodniczący), Prof. dr. hab. Łukasz Błaszczak , dr. hab. prof. URz. Anna Kościółek , dr  hab. Tadeusz Zembrzuski oraz dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska (Sekretarz)  w głosowaniu podjęto decyzję o przyznaniu nagród w konkursie na najlepszą pracę magisterską w dyscyplinie postępowanie cywilne przy uwzględnieniu kryteriów: przydatności praktycznej i aktualności tematu, zgodności tytułu pracy magisterskiej z jej treścią, komplementarności wykorzystanej literatury i orzecznictwa, merytorycznej zawartości pracy oraz poprawności i nowatorskości sformułowanych konkluzji, poprawności językowej oraz wyczerpania tematu. 

Zgodnie z decyzją Komisji Konkursowej pierwszą nagrodę otrzymały ex – aequo:

mgr. Iga Kozioł za pracę pt. „Sądowe uzgodnienie płci metrykalnej osoby transseksualnej” (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ) napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Grzegorczyka oraz mgr. Klaudia Katarzyna Pluta za pracę pt. „Postępowanie w sprawach o odebranie dziecka uprowadzonego z zagranicy” ( Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ) napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Marcina Walasika. Drugie miejsce zajęła Iga Anna Makulska za pracę pt. „Roszczenie o udzielenie informacji w świetle prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej” (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Jakubeckiego. Jury konkursowe przyznało trzecią nagrodę mgr. Joannie Wójcik za pracę pt. „Postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie” (Uniwersytet Śląski) napisaną pod kierunkiem prof. UŚ dr hab. Krystiana Markiewicza

            Oficjalne wręczenie nagród nastąpi w 2022 roku 

Komitet Redakcyjny 

Powrót do aktualości.