Władze

Aktualne Władze Stowarzyszenia

Zarząd:
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (prezes zarządu) – kadencja 27.09.2013r. – 27.09.2017r.
prof. dr hab. Sławomir Cieślak (sekretarz zarządu) – kadencja 27.09.2013r. – 27.09.2017r.
prof. dr hab. Tadeusz Ereciński (członek zarządu) – kadencja 27.09.2013r. – 27.09.2017r.
prof. dr hab. Feliks Zedler (członek zarządu) – kadencja 27.09.2013r. – 27.09.2017r.

Komisja Rewizyjna
SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący komisji rewizyjnej) – kadencja 27.09.2013r. – 27.09.2017r.
dr hab. Radosław Flejszar (członek komisji rewizyjnej) – kadencja 19.09.2015r. – 19.09.2019r.