Władze

Aktualne Władze Stowarzyszenia

Zarząd:

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (prezes zarządu)

prof. dr hab. Feliks Zedler (członek zarządu)

prof USz dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska (członek zarządu)

prof UG dr. hab. Anna Machnikowska (członek zarządu)

dr hab. Radosław Flejszar (członek zarządu)

dr hab. Piotr Rylski (członek zarządu)

dr hab. Katarzyna Gajda – Roszczynialska (sekretarz zarządu)

Komisja Rewizyjna

prof.  dr hab. Łukasz Błaszczak

prof UŁ dr hab. Robert Kulski

prof UŚ dr. hab. Andrzej Torbus

Kierownik Biura  

dr. Anna Bicz – Kordonets

Z – ca Kierownika Biura 

dr. Aleksandra Karpińska