Władze

Aktualne Władze Stowarzyszenia

Zarząd:
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (prezes zarządu)
prof. dr hab. Sławomir Cieślak (sekretarz zarządu)
prof. dr hab. Tadeusz Ereciński (członek zarządu)
prof. dr hab. Feliks Zedler (członek zarządu)

Komisja Rewizyjna
dr hab. Radosław Flejszar

Prof USz dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska

Prof. UWr dr hab. Łukasz Błaszczak