Wyniki archiwum

Wyniki dotychczasowych konkursów

III Konkurs za najlepszą pracę magisterską w dyscyplinie postępowanie cywilne w roku akademickim 2014/2015

Uchwała nr 1

Komisji Konkursowej Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 września 2016 r.
w przedmiocie przyznania nagrody za najlepszą pracę magisterską w dyscyplinie postępowanie cywilne w roku akademickim 2014/2015

§ 1. Komisja Konkursowa w składzie następującym: Prof. Feliks Zedler (Przewodniczący), Prof. Andrzej Marciniak, Prof. Łukasz Błaszczak, dr Monika Rejdak , dr Piotr Rylski oraz dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska (Sekretarz) na zasadzie consensusu postanowiła przyznać następujące nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską w dyscyplinie postępowanie cywilne: I nagroda –   Krzysztof Riedl (Uniwersytet Warszawski) za pracę magisterską pt. Materialnoprawne skutki zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym;
II nagroda  Sandra Zientalewicz (UŁ) za pracę magisterską pt. System dyskrecjonalnej władzy sędziego w procesie cywilnym w postępowaniu przed sądem I instancji.
§ 2. Komisja Konkursowa w składzie następującym: Prof. Feliks Zedler (Przewodniczący), Prof. Andrzej Marciniak, Prof. Łukasz Błaszczak, dr Monika Rejdak , dr Piotr Rylski oraz dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska (Sekretarz) na zasadzie consensu postanowiła nie przyznawać nagrody za miejsce III oraz wyróżnień.

II Konkurs za najlepszą pracę magisterską w dyscyplinie postępowanie cywilne w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 1

Komisji Konkursowej Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych
z siedzibą w Krakowie z dnia 30 września 2015 r.
w przedmiocie przyznania nagrody za najlepszą pracę magisterską w dyscyplinie postępowanie cywilne w roku akademickim 2014/2015

§ 1. Komisja Konkursowa w składzie następującym: Prof. Feliks Zedler (Przewodniczący), Prof. Andrzej Marciniak, Prof. Łukasz Błaszczak, dr Monika Rejdak oraz dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska (Sekretarz) na zasadzie konsensusu postanowiła przyznać następujące nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską w dyscyplinie postępowanie cywilne:
I miejsce – ex aequo – mgr P. Jaworska – Piszkiewicz, UAM w Poznaniu, praca magisterska pt. Zakaz publikacji jako sposób zabezpieczenia roszczeń w sprawach o ochronę dóbr osobistych oraz mgr B. Wołodkiewicz, Uniwersytet Warszawski, praca magisterska pt. Wykonanie orzeczeń zagranicznych przed sądami polskimi według Rozporządzenia Rady ( UE);

II miejsce – mgr M. Knoppek, UAM w Poznaniu, praca magisterska pt. Pozbawienie strony możności obrony swych praw w postępowaniu cywilnym rozpoznawczym;

III miejsce – mgr J. Puchała, Uniwersytet Śląski w Katowicach, praca magisterska pt. Zawisłość sprawy z w postępowaniu cywilnym .

I Konkurs za najlepszą pracę magisterską w dyscyplinie postępowanie cywilne w roku akademickim 2012/2013

Uchwała nr 1
Komisji Konkursowej Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych z siedzibą w Krakowie z dnia 1 września 2014r.
w przedmiocie przyznania nagrody za najlepszą pracę magisterską w dyscyplinie postępowanie cywilne w roku akademickim 2013/2014

§ 1 Komisja Konkursowa w składzie następującym: Prof. Feliks Zedler (Przewodniczacy), Prof. Andrzej Jakubecki, Prof. Janusz Jankowski, Prof. Elwira Marszałkowska – Krześ, Prof. Tadeusz Wiśniewski, dr hab. Marcin Walasik, dr Tomasz Demedecki oraz dr Radosław Flejszar przy uczestnictwie Sekretarza Komisji bez prawa głosu dr. Katarzyny Gajda – Roszczynialskiej na zasadzie consensu postanowiła przyznać następujące nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską w dyscyplinie postępowanie cywilne:
I. miejsce – mgr Sylwia Janas (Uniwersytet Warszawski) – praca magisterska pt. Zwracanie uwagi sądu na uchybienia przepisom postępowania na podstawie art 162 k.p.c.;
II miejsce mgr Aleksandra Nadobnik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – praca magisterska pt. Zajęcie udziałów w spółce z o o. w sądowym postępowaniu egzekucyjnym;
§ 2. Komisja Konkursowa w składzie następującym: Prof. Feliks Zedler (Przewodniczacy), Prof. Andrzej Jakubecki, Prof. Janusz Jankowski, Prof. Elwira Marszałkowska – Krześ, Prof. Tadeusz Wiśniewski, dr hab. Marcin Walasik, dr Tomasz Demedecki oraz dr Radosław Flejszar przy uczestnictwie Sekretarza Komisji bez prawa głosu dr. Katarzyny Gajda – Roszczynialskiej na zasadzie consensu postanowiła nie przyznawać nagrody za miejsce III oraz wyróżnień.