IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym, 21 maja 2021 r., Kraków

Uprzejmie informujemy, że Zakład Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje w tym roku pod patronatem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym.

Etap finałowy Konkursu odbędzie się w Krakowie w formie zdalnej albo w formie hybrydowej (w zależności od sytuacji epidemiologicznej) w dniu 21 maja 2021 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych etap finałowy Konkursu poprzedzony będzie etapami wydziałowymi. Szczegółowe informacje na temat Konkursu zostaną   w najbliższym czasie udostępnione na stronie Zakładu Postępowania Cywilnego WPiA UJ oraz na facebooku Koła Naukowego Postępowania Cywilnego TBSP UJ.

Informacje podane zostaną również na stronie Towarzystwa

Powrót do aktualości.