KONFERENCJA – NOWELIZACJA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 14 listopada 2019 r., WARSZAWA

 Szanowni Państwo ,

Uprzejmie informujemy o konferencji organizowanej przez Uniwersytet Warszawski, Katedrę Postępowania Cywilnego oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer. W załączeniu załączamy plan konferencji.

 

NOWELIZACJA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

14 listopada 2019 r., Radisson Collection Hotel, ul. Grzybowska 24, Warszawa

szczegółowe informacje: http://nowelizacjakpc2019.pl/

 

PLAN KONFERENCJI

Moderator: Ewa Usowicz, redaktor serwisu Prawo.pl

08:30 – 09:30                Rejestracja

09:30 – 10:00    Otwarcie konferencji

 • Włodzimierz Albin (Prezes Zarządu Wolters Kluwer Polska)
 • Sędzia SN prof. dr hab. Karol Weitz (Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa
  i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  )
 • dr hab. Andrzej Jakubecki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Prezes Zarządu TNPC) – Wręczenie nagród w Konkursie Polskiego Procesu Cywilnego i Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych

10:00 – 10:10    Komentarz do zmian w postępowaniu cywilnym 2019

 • pr. dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski)

10:10 – 10:25 Wystąpienie wprowadzające – Reforma czy nowelizacja postępowania cywilnego?

 • Prezes SN w stanie spoczynku prof. dr hab. Tadeusz Ereciński (Uniwersytet Warszawski)

CZEŚĆ I – DYSKUSJA PANELOWA I

10:25 – 11:40 Postępowanie gospodarcze, postępowanie dowodowe

Moderator panelu:   r.pr. dr hab. Tadeusz Zembrzuski (Uniwersytet Warszawski)

 • Sędzia SN Jacek Gudowski (Sąd Najwyższy)
 • pr. dr hab. Andrzej Jarocha (Uniwersytet Adam Mickiewicza w Poznaniu)
 • pr. dr Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski)

11:40 – 12:10 przerwa na kawę


CZEŚĆ II – PRAKTYCY O ZMIANACH W KPC

Moderator:    adw. prof. dr hab. Sławomir Cieślak (Uniwersytet Łódzki)

12:10 – 12:30            Nadużycie prawa procesowego – konstrukcja i sankcje

 • pr. dr hab. prof. UWr Łukasz Błaszczak (Uniwersytet Wrocławski)

12:30 – 12:50 Zażalenie na tle środków zaskarżenia

 • Sędzia SN dr hab. prof. UJ Marta Romańska (Uniwersytet Jagielloński)

12:50 – 13:10   Postępowania przyspieszone – zmiany w postępowaniu nakazowym i upominawczym

 • dr Andrzej Olaś (Uniwersytet Jagielloński)

13:10 – 13:30 Regulacje intertemporalne – wątpliwości interpretacyjne

 • radca PGRP Małgorzata Sieńko (Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej)

 

13:30 – 14:30 przerwa na lunch

 

CZĘŚĆ III – DYSKUSJA PANELOWA II

14:30 – 15:45      Koncentracja materiału procesowego, plan rozprawy, postępowanie   przygotowawcze

Moderator panelu:   r.pr. dr Marcin Dziurda (Uniwersytet Warszawski)

 • dr hab. prof. URz Anna Kościółek (Uniwersytet Rzeszowski)
 • Sędzia SR dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • dr Marcin Białecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

 

15:45 – 16:15 Dyskusja z udziałem Uczestników konferencji

Prowadzi:        r.pr. dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

16:15 – 16:30 Ocena nowelizacji i podsumowanie konferencji

 • pr. dr hab. prof. UŚ Andrzej Torbus (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Powrót do aktualości.