Wyniki III Konkursu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych o nagrodę „Polskiego Procesu Cywilnego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny postępowania cywilnego za rok akademicki 2014/2015

Uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa  jednomyślnie w drodze consensusu zadecydowała o przyznaniu następujących nagród w :

I nagroda –   Krzysztof Riedl (Uniwersytet Warszawski) pt. Materialnoprawne skutki zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym napisaną pod kierunkiem dr hab. Marcina Krajewskiego.
II nagroda  – Sandra Zientalewicz (Uniwersytet Łódzki), pt System dyskrecjonalnej władzy sędziego w procesie cywilnym w postępowaniu przed sądem I instancji napisaną pod kierunkiem prof dr hab. Sławomira Cieślaka.

Komisja nie przyznała III nagrody, jak również wyróżeń.

Uprzejmie informuję że wręczenie nagród miało miejsce w dniu 10.10.2016r. w Sądzie Najwyższym w Sali Konferencyjnej na Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych.  Wręczenia nagrody dokonali Prof dr hab. Andrzej Jakubecki (Prezes Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych), Prof dr hab. SSN Tadeusz Ereciński (Członek Zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych), Prof dr hab. SSN Karol Weitz (Członek Zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych), Prof dr hab. SSO Krystian Markiewicz (Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia), dr SSR Katarzyna Gajda – Roszczynialska (sekretarz Komisji Konkursowej, członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych) oraz dr Monika Rejdak (członek Komisji Konkursowej).Patronat medialny nad wydarzeniem objęło wydawnictwo Wolters Kluwer. Wydawnictwo na wręczeniu nagród było reprezentowane przez Klaudię Szawłowską – Milczarek .

 

Powrót do aktualości.