Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych 21 października 2019 r. Rzeszów

Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych 21 października 2019 r.  Rzeszów
W imieniu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych mam zaszczyt i przyjemność zaprosić na trzecie Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych, które odbędzie się 21 października 2019 r. w Rzeszowie, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych to inicjatywa, która skierowana jest szczególnie do niesamodzielnych pracowników badawczo – dydaktycznych, prowadzących badania w obszarze prawa postępowania cywilnego. Założeniem Seminarium jest stworzenie płaszczyzny powalającej młodym naukowcom na prezentację wyników prowadzonych badań, wymianę poglądów, doświadczeń oraz uwag związanych z problematyką prawa postępowania cywilnego.
Prezentację wystąpień i dyskusję proponujemy w obrębie problematyki aktualnych kierunków zmian Kodeksu postępowania cywilnego, które wynikają z ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1469).
Serdecznie zapraszamy do wystąpień. Równocześnie uprzejmie informujemy, iż planowana jest publikacja poseminaryjna. Artykuły będą recenzowane i opublikowane (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w „Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego – Seria Prawnicza” (nr 2/2020), które zostały uwzględnione w najnowszym Wykazie Czasopism Naukowych i Recenzowanych Materiałów z Konferencji Międzynarodowych przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – z przypisaną liczbą 20 punktów.
Prezes Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych
Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki 
Organizatorzy 
Powrót do aktualości.